تمرینات آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی به منظور افزایش قدرت عضلانی و استفامت عضلانی، افزایش انعطاف پذیری، افزایش توان و چابکی،  عکس العمل مناسب و هماهنگی اعصاب و عضله را شامل می شود. این برنامه برای افرادی مناسب است که در رشته خود نیاز به آمادگی جسمانی بالا دارند. همچنین کسانی که برای سلامتی و تندرستی ورزش می کنند و یا کسانی که نمی خواهند با وزنه تمرین کنند هم می توانند از این برنامه بهره ببرند. متخصصان بدنسازی در فیتکده این برنامه دقیقا مطابق شرایط بدنی و اهداف شما تنظیم می کنند.

 برنامه تمرینات آمادگی جسمانی

درخواست برنامه آمادگی جسمانی

مرحله 1 از 2

ویژگی برنامه آمادگی جسمانی

برنامه آمادگی جسمانی مناسب چه کسانی است؟

01 افرادی که در رشته ورزشی مربوط خود نیاز به امادگی جسمانی بالا دارند.

02 افرادی که نمی خواهند کار با وزنه انجام دهند.

02 افرادی که برای سلامتی و تندرستی ورزش میکنند.

برنامه آمادگی جسمانی
تمرینات آمادگی جسمانی

مراحل پیشرفت شما در سه ماه اول

چهارهفته اول

  • ۱دریافت برنامه
  • ۲بهبود استفامت قلبی تنفسی
  • ۳بهبود استقامت عضلانی
  • ۴بهبود تعادل و هماهنگی عصب و عضله

چهارهفته دوم

  • ۱دریافت دومین برنامه
  • ۲افزایش قدرت، سرعت و عکس العمل
  • ۳افزایش انعطاف پذیری

چهارهفته سوم

  • ۱افزایش توان انفجاری
  • ۲اجرای تمرینات فانکشنال
  • ۳انجام تمرینات معلق تی ار ایکس

سوالات متداول تمرینات آمادگی جسمانی

خیر، برای انجام تمرینات آمادگی جسمانی باید در سلامت کامل باشید.

بله؛ تمرینات آمادگی جسمانی با توجه به شرایط سنی شما طراحی می شوند.

از زمانی که برنامه را خریداری و مشخصات مورد نیاز را ارسال می کنید، به مدت ۳ تا ۷ روز زمان می برد تا برنامه اختصاصی شما توسط مربی طراحی و ارسال شود.

اگر برنامه وی آی پی را خریداری کنید تا اتمام دوره می توانید از پشتیبانی اختصاصی مربی بهره مند شوید و اگر برنامه معمولی را خریداری کنید، حرکات فقط یک بار برای شما توضیح داده می شود و فیلم حرکات نیز برای شما ارسال می شود.

بله، اگر برنامه وی آی پی را خریداری کنید، مربی در تمام مراحل به تمرینات شما نظارت دارد.

بله، این تمرینات را می توانید در منزل هم انجام دهید و نیازی نیست به باشگاه مراجعه کنید.

خیر، مصرف مکمل اجباری نیست و با توجه به شرایط فرد و نظر مربی مکمل داده می شود.

بله، هر فرد متناسب با شرایط بدن و هدف خود می بایست از رژیم غذایی تحت نظر مربی پیروی کند. این رژیم توسط مربی و به صورت رایگان برای شما طراحی می شود.