تمرینات پلایومتریک

تمرینات پلایومتریک برای افرادی که ورزش قهرمانی انجام می دهند و یا کسانی که در رشته ورزشی خود نیاز به پرش دارند، مناسب است. این تمرینات نیاز به وسایل فانکشنال دارند و می بایست در باشگاه انجام شوند. متخصصان بدنسازی فیتکده، این تمرینات را دقیقا مطابق شرایط و اهداف شما تنظیم می کنند.

 تمرینات پلایومتریک

درخواست برنامه پلایومتریک

مرحله 1 از 2

ویژگی برنامه پلایومتریک

برنامه پلایومتریک مناسب چه کسانی است؟

01 افرادی که ورزش قهرمانی انجام می دهند

02افردای که در رشته ورزشی خود نیاز به پرش دارند

برنامه پلایومتریک
تمرینات پلایومتریک

مراحل پیشرفت شما در چهار ماه اول

چهارهفته اول

 • ۱افزایش قدرت عضلانی
 • ۲بهبود انعطاف عضلانی
 • ۳تمرینات پیشگیری از آسیب و تقویت رباط ها و لیگامنت ها

چهارهفته دوم

 • ۱دریافت دومین برنامه
 • ۲بررسی پیشرفت وضعیت بدنی شما
 • ۳افزایش انعطاف پذیری

چهارهفته سوم

 • ۱افزایش توان انفجاری
 • ۲اجرای تمرینات فانکشنال
 • ۳انجام تمرینات با وزن بدن

چهارهفته چهارم

 • ۱تمرینات فانکشنال متناسب با هر رشته ورزشی
 • ۲انجام تمرینات پرش با وزنه

سوالات متداول تمرینات پلایومتریک

بله، برای بهبود عملکرد نیاز به مصرف مکمل دارید که مربی به شما توضیحات دقیق در این مورد می دهد.

بله، باید دوره تمرینات بدنسازی حجم و تمرینات افزایش قدرت عضلانی را گذرانده باشید، در غیر اینصورت آسیب می بینید.

از زمانی که برنامه را خریداری و مشخصات مورد نیاز را ارسال می کنید، به مدت ۳ تا ۷ روز زمان می برد تا برنامه اختصاصی شما توسط مربی طراحی و ارسال شود.

اگر برنامه وی آی پی را خریداری کنید تا اتمام دوره می توانید از پشتیبانی اختصاصی مربی بهره مند شوید و اگر برنامه معمولی را خریداری کنید، حرکات فقط یک بار برای شما توضیح داده می شود و فیلم حرکات نیز برای شما ارسال می شود.

بله، هر فرد متناسب با شرایط بدن و هدف خود می بایست از رژیم غذایی تحت نظر مربی پیروی کند. این رژیم توسط مربی و به صورت رایگان برای شما طراحی می شود.

خیر، این تمرینات نیاز به وسایل فانکشنال دارند و حتما باید به باشگاه مراجعه کنید.

بستگی به شرایط فرد و اجرای تمرینات دارد.

بله اگر برنامه وی آی پی را خریداری کنید، مربی بر اجرای صحیح حرکات نظارت کامل دارد و میتوانید فیلم حرکات خود را ارسال کنید.

آخرین مقالات

آخرین حرکات ورزشی