حرکات سرشانه

مفصل سرشانه دارای بیشترین دامنه حرکتی نسبت به سایر مفاصل در بدن می ‌باشد و به همین دلیل نیز آسیب پذیری بیشتری دارد. از این رو تقویت عضلات این ناحیه که از سه بخش اصلی دلتوئید قدامی، دلتوئید میانی و دلتوئید خلفی هستند، بسیار ضروری است. حرکات سرشانه با تقویت عضلات این ناحیه می ‌توانند از مفصل سرشانه محافظت و همچنین به عضلات بازو و گردن کمک کنند.

حرکات سرشانه با دمبل

تنها با استفاده از دو دمبل می توان حرکات متنوع و بسیار مفیدی را برای تقویت بخش‌ های مختلف عضلات سرشانه انجام داد. بخاطر داشته باشید که قبل از انجام این حرکات برای جلوگیری از آسیب های احتمالی با مربی خود مشورت کنید.

حرکات سرشانه با هالتر

با انجام این حرکات می‌ توان علاوه بر تمرکز و تقویت عضلات سرشانه، عضلات بالای سینه و کول را نیز تحریک کرد. توجه کنید که در حرکات سرشانه با هالتر در برنامه خود تنوع کافی را ایجاد کنید، زیرا یکنواختی در این نوع از حرکات می ‌تواند سبب توقف رشد عضلات این ناحیه شود. و همچنین لازم به ذکر است به هیچ وجه از وزنه‌ های بسیار سنگین برای هالتر سرشانه استفاده نکنید.

حرکات سرشانه با دستگاه

با کمک این دستگاه‌ ها که به صورت وزنه آزاد و سیم کش در باشگاه‌ ها وجود دارند، می توان عضلات مختلف بخش سرشانه را تحریک و تقویت نمود. باید دقت کنید که اجرای صحیح این حرکات در جهت حفظ ایمنی مفصل سرشانه بسیار ضروری است.

حرکات سرشانه با کش

از حرکات جدید برای تقویت عضلات سرشانه می ‌توان به حرکات سرشانه با کش اشاره کرد که به سادگی و حتی در منزل قابل اجراست و می ‌تواند از ضعیف شدن این عضلات جلوگیری کند.