حرکات شکم

مجموعه حرکاتی را می‌ توان با وسایل بدنسازی و بدون آن‌ ها جهت تقویت عضلات میانی بدن انجام داد. تقویت عضلات میان تنه یا هسته بدن نه تنها باعث زیبایی بلکه باعث جلوگیری از کمردرد و همچنین استقامت و توان بیشتر بدن بصورت عمومی می‌ شود. این عضلات شامل عضلات عرضی شکم، عضلات راست شکم، عضلات مورب داخلی شکم و عضلات مورب خارجی شکم می ‌شوند.

حرکات شکم با هالتر

هالتر وسیله‌ ایست که می ‌تواند برای تقویت عضلات شکم و پهلو کاربردی باشد. بطور مثال حرکاتی مانند دراز نشست با هالتر و شکم رول با هالتر از جمله این حرکات می ‌باشند.

حرکات شکم با دمبل

اگر می‌ خواهید با آوردن فشار مضاعف در حرکات شکم عضلات این ناحیه را قدرتمند و همچنین آشکار کنید، می‌ توانید حرکات متنوعی مانند کرانچ، لمس پنجه و وی آپ را با استفاده از دمبل انجام بدهید.

حرکات زیرشکم

این دسته از حرکات که برای ورزشکاران حرفه ‌ای بسیار محبوب هستند، عضلات راست شکمی مخصوصا قمست پایینی شکم را در شما تقویت می ‌کنند. تقویت این ناحیه در افزایش تعادل و استقامت عمومی بدن برای انجام سایر حرکات اثر بسزایی دارد.

حرکات شکم در خانه

عمده حرکات شکم بدون استفاده از وسایل بدنسازی قابل انجام هستند و شما می ‌توانید در منزل خودتان و طی برنامه منظم عضلات این ناحیه را بسازید و همینطور از اشباع چربی در این قسمت از بدنتان جلوگیری کنید.